Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. "wykonanie pokrycia dachowego z blachy na 2 wiatach integracyjnych w miejscowości Kot, dz. nr 134/1"

Załączniki

Załączniki