Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Załączniki

Treść aktu