Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Oksana Kaczmarczyk

w sprawie odpłatnego przyjmowania odpadów z działalności rolniczej przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Numer aktu: XIV/86/19

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Status: Obowiązujący

Załączniki: