Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020 - 2037

Załączniki

Załączniki