Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Zastępcy Wójta Gminy Jedwabno

Załączniki

Załączniki