Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jedwabno w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych.

Załączniki

Treść aktu