Wersja obowiązująca z dnia

zmieniające zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administratora Systemu Teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Jedwabnie

Załączniki

Załączniki