Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Załączniki

Treść aktu