Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasadę (politykę) rachunkowości

Załączniki

Załączniki