Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XV/82/08 Rady Gminy Jedwabno z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie podziału sołectwa Jedwabno na sołectwo Jedwabno i sołectwo Lipniki.

Załączniki

Treść aktu