Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie planu pracy Rady Gminy Jedwabno na 2021 rok.

Załączniki

Treść aktu