Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie

Załączniki

Załączniki