Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rekownica na lata 2021-2027.

Załączniki

Treść aktu