Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o wartości przekraczającej 50.000 zł.

Załączniki

Treść aktu