Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowy Dwór i Dzierzki na lata 2021-2027

Załączniki

Treść aktu