Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załączniki

Treść aktu