Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jedwabno na lata 2021-2030

Załączniki

Treść aktu