Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej Procedury przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji oraz ograniczenia ryzyka związanego z konfliktami w miejscu pracy w Urzędzie Gminy w Jedwabnie.

Załączniki

Treść aktu