Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ustalenia zasad efektywności i skuteczności przepływu informacji w Urzędzie Gminy w Jedwabnie.

Załączniki

Załączniki