Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022 – 2038

Załączniki

Treść aktu