Wersja nieobowiązująca z dnia

w sprawie podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/ dla klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkoli prowadzanych przez Gminę Jedwabno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.