Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkoli prowadzanych przez Gminę Jedwabno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Załączniki

Załączniki

  • Zarządzenie 6
    format: pdf, rozmiar: 859.71 KB, data dodania: