Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Warmińsko - Mazurskim w sprawie „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 508 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Rekownica”.

Załączniki

Treść aktu