Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wyznaczenia miejsca oraz wprowadzenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Załączniki

Treść aktu