Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Gminy Jedwabno za 2021 rok.

Załączniki

Załączniki