Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jedwabno wotum zaufania

Załączniki

Treść aktu