Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Jedwabno

Załączniki

Treść aktu