Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2022.

Załączniki

Załączniki

  • Zarządzenie 62
    format: pdf, rozmiar: 530.63 KB, data dodania: