Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022-2038

Załączniki

Załączniki

  • Zarządzanie 65
    format: pdf, rozmiar: 5.11 MB, data dodania: