Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia eksperta za pracę w komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Załączniki

Załączniki

  • Zarządzenie 67
    format: pdf, rozmiar: 253.44 KB, data dodania: