Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Załączniki

Załączniki

  • Zarządzenie 72
    format: pdf, rozmiar: 250.59 KB, data dodania: