Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załączniki

Treść aktu