Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dłużek obejmującej działkę osób prywatnych nr ew. 270/18

Załączniki

Treść aktu