Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2022 r.