Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie w sprawie : zmiany zasad (polityki) rachunkowości dla projektu ,,Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załączniki

Treść aktu

  • Zarządzenie 135
    format: pdf, rozmiar: 297.91 KB, data dodania: