Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników w Urzędzie Gminy w Jedwabnie.

Załączniki

Treść aktu