Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze

Załączniki

Załączniki