Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Załączniki

Treść aktu