Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2012 – 2023.

Załączniki

Załączniki

  • XIX/125/2012
    format: pdf, rozmiar: 0.00 B, data dodania: