Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

Załączniki

Treść aktu