Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującego się na stałe w granicach administracyjnych Gminy Jedwabno

Załączniki

Treść aktu