Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 4/2012 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2012 roki.

Załączniki

Załączniki