Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok.

Załączniki

Treść aktu