Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedwabno na 2012 r.

Załączniki

Załączniki