Wersja obowiązująca z dnia

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2024 roku.

Załączniki

Treść aktu