Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Budowy chodnika w m. Waplewo dr nr. 1480N Waplewo - Jurgi km 1+060 do km 1+115”.

Załączniki

Treść aktu