Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Budowa chodnika w m. Waplewo dr nr. 1480N Waplewo - Jurgi km 1+060 do km 1+115”.

Załączniki

Treść aktu