Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Budowy drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1633N w msc. Burdąg w km 7+220 do km 7+663”.

Załączniki

Treść aktu