Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1633N w msc. Burdąg w km 7+220 do km 7+663”.

Załączniki

Treść aktu