Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabno w 2024 roku

Załączniki

Treść aktu